PolitykaPrywatności - Montaż mebli kuchennych i pokojowych. Meble na zamówienie

Przejdź do treści
Polityka Prywatności
1. DEFINICJE
Adres IP
indywidualny numer, służy do identyfikacji urządzeń podłączonych do sieci
Logi Systemu
automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Materiały
wszelkie treści udostępnianie w Serwisie, w tym także treści reklamowe.
Serwis
informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem kipteam.pl wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
Użytkownik
osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.
Wróć do spisu treści