Rodo - Montaż mebli kuchennych i pokojowych. Meble na zamówienie

Przejdź do treści
INTERNAUTO
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
Dane zbierane automatycznie przez obsługujące witrynę kipteam.pl systemy informatyczne w tym dane zapisywane plikach cookies.
Dane podawane przez Użytkownika w Serwisie są podawane dobrowolnie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez kipteam.pl (opisane w naszej polityce bezpieczeństwa) między innymi w celach:
  • świadczenia usług w ramach Serwisu lub podmioty współpracujące;
  • dopasowania informacji oraz oferty do zainteresowań Użytkowników;
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychiw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
Wróć do spisu treści